Marketing hotelu? Apart-hotelu? Resort&SPA? Sanatorium, czy domu wczasowego?

Mówi się, że dzisiaj sprzedaż oferty hoteli robią media społecznościowe.

Że wszyscy kupują pokoje w internecie. Że bez OTA nie ma sukcesu.

Że facebook, twitter, insta. Że re-marketing, że ad-words, że kampanie internetowe.

Że dynamicznie, nowocześnie, trendy ...

Że agencja marketingu internetowego zrobi to lepiej ...

 

Czyżby? Czy to rzeczywiście aż takie proste?

 

Nie, bo hotel i jego trwały sukces rynkowy zaczyna się dużo wcześniej i zupełnie gdzie indziej.

To co się zmienia to tylko narzędzia, bo świat pędzi do przodu.
Zmieniają się kanały dystrybucji, formy komunikacji i sprzedaży.

Zmieniają się uczestnicy rynku i ich role. Znikają niedawni hegemonii a pojawiają się nowi ...
To ważne ale powierzchowne i wynikowe. Znak czasów.

Ale zasady, fundamenty, głębokie reguły i mechanizmy pozostają takie same.
Od wieków :). Bo to są wartości stałe. Człowiek i jego pragnienia były, są i będą niezmienne.

 

Wartości stałe pozostają stałe, niezmienne.

 

Produkt, strategia konkurowania, strategie sprzedaży i komunikacji z rynkiem - to programowanie przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwa hotelowego. Które ma działać na rynku. Działać rentownie i to mimo konkurencji i jej działań.

Jeśli nie znasz zasad arytmetyki - wyręczy Cię kalkulator. Ale tylko w prostym liczeniu.
Bez znajomości zasad - złożonym obliczeniom nie dasz rady.
A mimo coraz nowszych i bardziej zaawansowanych kalkulatorów, arkuszy kalkulacyjnych - zasady matematyki leżące u podstaw wszystkich obliczeń są od wieków niezmienne.

Tak samo jest z hotelowym marketingiem :).

 

Książka: 'Marketing w hotelarstwie. Podręcznik praktyczny' została wydana w 2007 roku.
W 2021 roku ma więc 14 lat od daty wydania.
I nieodmiennie pozostaje najlepszym kompendium wiedzy o hotelowym marketingu.
Kompendium ponadczasowym bo poruszającym kwestie fundamentalne, strategiczne i niezmienne w budowaniu sukcesu rynkowego każdego hotelu i obiektu hotelowego.

Że książka z 2007 roku jest nieaktualna?

Kończąc, ciekawostka:
Z 1980 roku pochodzi jedna z 'biblii' zarządzania:
'Competitive Strategy - Techniques for Analyzing Industries and Competitors' Michaela Portera.
Z lat '70 XX wieku pochodzą fundamentalne opracowania guru zarządzania - Petera Druckera.